Rainbow

Rainbow 3rd Mini Album - INNOCENT

Sản phẩm gợi ý

<div> <div>  </div> <div> <p style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px;"> <strong>• </strong><strong>Loại 1: HCM</strong> <strong><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">320k</span></span></strong>  / <strong>HN</strong> <strong><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">330k</span></span></strong> - Album + quà tặng của shop<br /> <strong>• </strong><strong>Loại 2: HCM</strong> <strong><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">360k</span></span></strong>  / <strong>HN</strong> <strong><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">370k</span></span></strong> - Bao gồm loại 1 + thêm set 8 card Hàn<br /> <strong>• </strong><strong>Loại 3: HCM</strong> <strong><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">380k</span></span></strong>  / <strong>HN</strong> <strong><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">390k</span></span></strong> - Bao gồm loại 1 + thêm set 8 postcard Hàn big size 10 x 15 cm</p> <p style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px;"> <strong style="margin: 0px; padding: 0px;">• Nghệ sĩ:</strong> Rainbow, 레인보우</p> <p style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px;"> • <strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Tiền ship: <span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">30~80k</span></strong>  và sẽ được tính chi tiết lúc order</p> <p style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px;"> • <span class="userContent" style="margin: 0px; padding: 0px;">Mua 5 bộ được giảm <span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">10k</strong></span>/bộ, 10 bộ được giảm <span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">15k</strong></span>/bộ</span></p> <p style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px;"> • FC/mua buôn liên hệ 0984222188 để được giá tốt nhất</p> <p style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px;">  </p> <p style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px;"> <strong style="font-size: 18px;"><u>Tình trạng:</u> <span style="color: rgb(238, 130, 238);">Hàng order về 5-15 ngày sau khi thanh toán</span></strong><br />  </p> <p style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px;"> <br style="margin: 0px; padding: 0px;" /> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 205); font-size: 16px;">▶ ƯU ĐÃI TỪ CASSEY CDS</strong></p> <p> <br /> <strong>• Đặt cọc trước <font color="#ff0000"><span style="font-size: 14px;">200k</span></font>. Hàng về bạn chỉ phải thanh toán số còn lại khi nhận hàng (toàn quốc)</strong><br /> <strong>• Quà tặng chung: 4 card Hàn</strong><br /> <span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>• Tích lũy tiền vào tài khoản</strong></span></p> <p>  </p> <p style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px;"> <strong style="margin: 0px; padding: 0px;">▶ Chi tiết về sản phẩm:</strong></p> <p>  </p> <p>  </p> <p style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; line-height: 1.3; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;">  </p> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"> <p style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; line-height: 1.3;"> <strong style="margin: 0px; padding: 0px;">▶ Track List </strong></p> <p style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; line-height: 1.3;">  </p> </div> <p> 1. 나쁜 남자가 운다</p> <p> 2. Black Swan</p> <p> 3. Mr.Lee</p> <p> 4. PIERROT</p> <p> 5. Privacy</p> <p> 6. 조금 더</p> </div> <div>  </div> </div> <p>  </p>

Sản phẩm cùng danh mục