HÀNG CÓ SẴN

[CÓ SẴN] TWICE - WHAT IS LOVE? (5th Mini Album) (Set 2 ver.)
800,000đ
[CÓ SẴN] TWICE - WHAT IS LOVE? (5th Mini Album) (Random ver.)
400,000đ
[CÓ SẴN] EXID 2nd Single Album - Do It Tomorrow
330,000đ
[CÓ SẴN] THE BOYZ 2nd Mini Album - THE START ( B SET VER.)
390,000đ
[CÓ SẴN] Samuel 2nd Mini Album - ONE
410,000đ
[CÓ SẴN] WANNA ONE - 0+1=1 (I PROMISE YOU) [Random ver.]
400,000đ
[CÓ SẴN] WANNA ONE - 0+1=1 (I PROMISE YOU) [Set 2 ver.]
790,000đ
[CÓ SẴN] WANNA ONE - 0+1=1 (I PROMISE YOU) [Day ver.]
400,000đ
[CÓ SẴN] WANNA ONE - 0+1=1 (I PROMISE YOU) [Night ver.]
400,000đ
[CÓ SẴN] GOT7 8TH MINI ALBUM - EYES ON YOU ( SET 3 VER.)
1,020,000đ
[CÓ SẴN] GOT7 8TH MINI ALBUM - EYES ON YOU ( RANDOM VER.)
350,000đ
[CÓ SẴN] Kim Sung Kyu First Album - 10 Stories (Normal Ver.)
490,000đ
[CÓ SẴN] Yang Yoseob 2nd Mini Album - White (random ver.)
400,000đ
[CÓ SẴN] Jonghyun - Poet l Artist
350,000đ350,000đ
[CÓ SẴN] Golden Child 2nd Mini Album - Miracle ( RANDOM VER )
380,000đ
[CÓ SẴN] Chung Ha 2nd Mini Album - OFFSET (SET VER.)
360,000đ
[CÓ SẴN] MXM (BRANDNEWBOYS) - MATCH UP (2ND mini album) (Random ver.)
800,000đ
[CÓ SẴN] MXM (BRANDNEWBOYS) - MATCH UP (2ND mini album) ( M ver )
400,000đ
[CÓ SẴN] STRAY KIDS - MIXTAPE
370,000đ
[CÓ SẴN] TWICE - TWICELAND THE OPENING CONCERT BLU-RAY
1,200,000đ
[CÓ SĂN] SAMUEL 1ST ALBUM - EYE CANDY
420,000đ
[CÓ SẴN] KARD 2ND MINI ALBUM - YOU & ME
370,000đ
[CÓ SẴN] EXO - from happiness (2DVD)
550,000đ
[CÓ SẴN] JI CHANG WOOK HISTORY CONCERT 1-1 [JISCOVERY] DVD
1,290,000đ
[CÓ SẴN] SEVENTEEN 2ND ALBUM - TEEN, AGE (RANDOM VER.)
450,000đ
[CÓ SẴN] ASTRO 5TH MINI ALBUM - DREAM PART.02 (WIND VER.)
410,000đ
[CÓ SẴN] SECHSKIES 5TH ALBUM [ANOTHER LIGHT]
460,000đ
[CÓ SẴN] Junho(2pm) First Mini Album - Canvas
360,000đ
[CÓ SẴN] BTS - LOVE YOURSELF 'HER' (RANDOM VER.)
400,000đ
[CÓ SẴN] MXM (BRANDNEW BOYS) - UNMIX [B VER.]
380,000đ
[CÓ SẴN] MXM (BRANDNEW BOYS) - UNMIX [A VER.]
380,000đ
[CÓ SẴN] 2017 WINNER'S SUMMER STORY [Hafa Adai, GUAM]
920,000đ
[CÓ SẴN] 9 Muses - Muses Diary Part.3: LOVE CITY
340,000đ
[CÓ SẴN] KARD 1st Mini Album - Hola Hola
360,000đ
[CÓ SẴN] EXO VOL.4 - THE WAR (CHINESE VER.)
380,000đ
[CÓ SẴN] JUNG YONG HWA VOL.1 - DO DISTURB (NORMAL VER.)
360,000đ
[CÓ SẴN] UP10TION 6th Mini Album - STAR;DOM
350,000đ
[CÓ SẴN] GOT7 1st CONCERT 'FLY IN SEOUL' FINAL Blu-ray
1,150,000đ
[CÓ SẴN] Apink 6th Mini Album - Pink Up (A Ver.)
380,000đ
[CÓ SẴN] G-DRAGON - KWON JI YONG [USB ALBUM]
620,000đ
[CÓ SẴN] Highlight - CALLING YOU (1st Mini Repackage)
380,000đ340,000đ
[CÓ SẴN] SNSD Vol.6 - Holiday Night
400,000đ
[CÓ SẴN] TWICE 4TH MINI ALBUM - SIGNAL (RANDOM VER.)
370,000đ
[CÓ SẴN] TWICE 4TH MINI ALBUM - SIGNAL (VER. A)
380,000đ
[CÓ SẴN] TWICE 4TH MINI ALBUM - SIGNAL (VER. C)
380,000đ