Shinhwa

Shinhwa Vol.12 - WE (Thanks Edition)

Sản phẩm gợi ý

<div> <div>  </div> <div> <div> <p style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px;"> <strong>• Giá</strong><strong>: HCM</strong> <strong><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">440k</span></span></strong>  / <strong>HN</strong> <strong><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">450k</span></span></strong></p> <p style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px;"> <strong style="margin: 0px; padding: 0px;">• Nghệ sĩ:</strong> Shinhwa, 신화 </p> <p style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px;"> • <strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Tiền ship: <span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">30~80k</span></strong>  và sẽ được tính chi tiết lúc order</p> <p style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px;"> • <span class="userContent" style="margin: 0px; padding: 0px;">Mua 5 bộ được giảm <span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">10k</strong></span>/bộ, 10 bộ được giảm <span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">15k</strong></span>/bộ</span></p> <p style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px;"> • FC/mua buôn liên hệ 0984222188 để được giá tốt nhất</p> <p style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px;">  </p> <p style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px;"> <strong style="font-size: 18px;"><u>Tình trạng:</u> <span style="color: rgb(238, 130, 238);">Hàng order về 5-15 ngày sau khi thanh toán</span></strong><br />  </p> <p style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px;"> <br style="margin: 0px; padding: 0px;" /> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 205); font-size: 16px;">▶ ƯU ĐÃI TỪ CASSEY CDS</strong></p> <p> <br /> <strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">• Quà tặng KH First Come chuyển tiền từ 26/2 đến 28/2: 2 postcard Hàn big size 10x15 cm + 4 card Hàn</span><br /> • Đặt cọc trước <font color="#ff0000"><span style="font-size: 14px;">200k</span></font>. Hàng về bạn chỉ phải thanh toán số còn lại khi nhận hàng COD (toàn quốc)</strong><br /> <strong>• Quà tặng chung: 4 card Hàn</strong><br /> <span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>• Tích lũy tiền vào tài khoản</strong></span></p> <p>  </p> <p style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px;"> <strong style="margin: 0px; padding: 0px;">▶ Chi tiết về sản phẩm:</strong></p> <p>  </p> <p> - Hard Cover<br /> - Photobook (52Pages)<br /> - 1 DISC</p> <p style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; line-height: 1.3; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;">  </p> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"> <p style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; line-height: 1.3;"> <strong style="margin: 0px; padding: 0px;">▶ Track List </strong></p> <p style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; line-height: 1.3;">  </p> </div> <p> 1. Alright<br /> 2. 고양이<br /> 3. 표적<br /> 4. White Shirts<br /> 5. Don't Cry<br /> 6. 얼음달<br /> 7. Give it 2 Me<br /> 8. I'm in Love<br /> 9. Memory<br /> 10. Never Give Up</p> <p>  </p> </div> <div> <img src="http://www.shinhwacompany.co.kr/images/t_album/150210/ab150210_07.jpg" /></div> <div> <img alt="2015년 2월 3일 신화의 정규앨범 12집 'MEMORY' 선공개!" src="http://www.shinhwacompany.co.kr/images/t_album/150210/ab150210_01.jpg" /></div> <div> <img alt="PRE-RELEASE 2015.02.03 (12PM)" src="http://www.shinhwacompany.co.kr/images/t_album/150210/ab150210_02.jpg" /></div> <div>  </div> </div> </div> <p>  </p>

Sản phẩm cùng danh mục